Skip to content

Tarieven

Vanaf 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en maakt dit geen deel meer uit van uw zorgverzekering. De praktijk heeft een contract met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Van andere gemeenten wordt de zorg niet vergoed bij kinderen en jongeren. U kunt de zorg ook zelf betalen. Afhankelijk van de professie ligt dit bedrag tussen de € 90,00 en € 110,00. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

 

Vanaf 18 jaar valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van de meeste basispakketten van de zorgverzekeringen maar niet altijd! Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Product BGGZ Omschrijving Maximaal aantal minuten NZa Tarief Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 € 504,71 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 € 856,34 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 € 1.373,34 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 750 € 1.287,27 maximaal 13 gesprekken

De praktijk heeft voor 2020 een contract afgesloten met verzekeraars Achmea, Caresq, CZ, DSW, a.s.r., VGZ en VRZ (ONVZ, eno, Zorg&Zekerheid) voor zowel basis als specialistische ggz voor volwassenen. De meeste verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet meer opgestart kan worden. Wij informeren u hierover via onze website. 

De rekeningen worden rechtstreeks ingediend bij de verzekeraar indien wij een contract hebben (zie hierboven voor gecontracteerde zorgverzekeraars).

Sommige verzekeraars accepteren geen digitale declaraties wanneer er geen contract met hen is afgesloten (dit heet: niet gecontracteerde zorg). U krijgt in dat geval zelf de volledige nota, na betaling stuurt u die zelf door naar uw verzekeraar. Dit geldt voor Menzis omdat wij geen contract hebben met deze verzekeraar.

Onze Algemene Betalingsvoorwaarden kunt u hier downloaden : Betalingsvoorwaarden

Gespecialiseerde GGZ voor complexe psychische aandoeningen

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met complexe psychische aandoeningen. De behandelingen in de gespecialiseerde GGZ maken niet altijd deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor zorg uit de gespecialiseerde GGZ geldt altijd een verrekening met het eigen risico van uw zorgverzekering en afhankelijk van uw polis minimaal een eigen bijdrage! Ook dit kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Scroll To Top