Skip to content

Tarieven

Kinderen en jongeren

De psychologische zorg voor kinderen t/m 17 jaar (jeugdzorg) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De praktijk heeft een contract met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Met een verwijsbrief van de huisarts of een indicatie van het jeugdteam wordt de zorg volledig vergoed.

Indien kinderen of jongeren wonen in een andere gemeente wordt de zorg niet vergoed. U kunt de zorg ook zelf betalen. Afhankelijk van de professie ligt dit bedrag tussen de € 100,00 en € 120,00. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

 

Volwassenen

Het zorgprestatiemodel is sinds 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s voor cliënten. Dankzij dit nieuwe model hebben cliënten sneller en transparanter inzicht in de gefactureerde kosten. Welke gevolgen het nieuwe model verder heeft leest u hieronder.

  • - U kunt op het overzicht van de zorgverzekeraar (of op de rekening van de behandelaar bij ongecontracteerde zorg) duidelijk zien door wie u behandeld bent en hoe lang de afspraak duurde.
  • - U krijgt de rekening sneller, er wordt elke maand gefactureerd. Zo weet u welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.
  • - De rekening is opgebouwd uit geleverde 'zorgprestaties', we gebruiken momenteel vier verschillende prestaties die terug kunnen komen op uw rekening:
   • 1. Consult diagnostiek: De behandelaar onderzoekt samen met u welke problematiek er speelt. Onder deze zorgprestatie valt bijvoorbeeld het intakegesprek en psychologisch onderzoek.
   • 2. Consult behandeling: Onder deze zorgprestatie vallen alle afspraken die het doel hebben om klachten/problemen te verbeteren/leren hanteren.
   • 3. Intercollegiaal overleg: Dit afspraaktype wordt geregistreerd indien uw behandelaar, in het kader van uw behandeling, overleg heeft met een externe collega.
   • 4. Reistijd: Dit wordt geregistreerd indien de behandelaar naar u toe moet komen.
  • - Het tarief van de zorgprestaties is afhankelijk van de duur van het consult en het beroep van de behandelaar. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (Overzicht tarieven).
  • - Eigen risico: Landelijk is bepaald dat ieder kalenderjaar het eigen risico door de zorgverzekeraar gefactureerd wordt, dit is niet meer afhankelijk van de startdatum van de behandeling. Indien uw behandeling bijvoorbeeld start in juni 2022 en af wordt gerond in maart 2023, dan zal uw zorgverzekeraar voor beide kalenderjaren het eigen risico in rekening brengen.

Gecontracteerde zorg

De praktijk heeft in 2024 contracten afgesloten met verzekeraars Achmea, ASR, CZ, DSW, Eno, EUcare, ONVZ, VGZ (waaronder Univé) en Zorg en Zekerheid. De rekeningen worden rechtstreeks bij de verzekeraar ingediend.

Gecontracteerde zorg wordt volledig betaald door de zorgverzekering, ongeacht het type polis. Je krijgt vanuit de zorgverzekeraar wel een factuur voor het wettelijke verplichte eigen risico, dit is voor 2024 vastgesteld op 385 euro. Het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien je daartoe besloten hebt met de verzekeraar. Bekijk hier bij wie jouw zorgverzekeraar hoort.

 

Ongecontracteerde zorg

De praktijk heeft in 2024 geen contract afgesloten met verzekeraar Menzis. Indien u verzekerd bent bij Menzis krijgt u zelf de volledige nota, die u na betaling zelf door kan sturen naar uw verzekeraar.

Bij een naturapolis betaal je zelf een deel van de rekening. Welk percentage je zelf moet betalen verschilt per polis. Bij een restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar volledige vergoeding conform het wettelijke tarief.

Omzetplafond

De meeste verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet meer opgestart kan worden. Wij informeren u hierover via onze website.

 

Algemene Betalingsvoorwaarden

Onze Algemene Betalingsvoorwaarden kunt u hier downloaden : Betalingsvoorwaarden

Scroll To Top