Skip to content

Tarieven

Kinderen en jongeren

De psychologische zorg voor kinderen t/m 17 jaar (jeugdzorg) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De praktijk heeft een contract met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Met een verwijsbrief van de huisarts of een indicatie van het jeugdteam wordt de zorg volledig vergoed.

Indien kinderen of jongeren wonen in een andere gemeente wordt de zorg niet vergoed. U kunt de zorg ook zelf betalen. Afhankelijk van de professie ligt dit bedrag tussen de € 90,00 en € 110,00. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

 

Volwassenen Generalistische Basis GGZ

Vanaf 18 jaar valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ (BGGZ). De noodzakelijke zorg binnen de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Om de zorg vergoed te krijgen dient er sprake te zijn van een DSM-diagnose én er dient een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist te zijn. Hieronder staan de tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

Volwassenen Specialistische GGZ

Zijn uw problemen na behandeling in de Basis GGZ nog niet opgelost? Of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Basis GGZ? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Specialistische GGZ. Deze vorm van zorg is bedoeld voor patiënten met complexe psychische aandoeningen. De noodzakelijke zorg binnen de Specialistische GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Om de zorg vergoed te krijgen dient er sprake te zijn van een DSM-diagnose én er dient een verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medische specialist te zijn.

Product BGGZ Omschrijving Maximaal aantal minuten NZa Tarief Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 € 522,13 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 € 885,01 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 € 1.434,96 8 tot 13 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 750 € 1.380,49 maximaal 13 gesprekken

Gecontracteerde zorg

De praktijk heeft in 2021 een contract voor Basis GGZ en Specialistische GGZ afgesloten met verzekeraars Achmea, A.S.R., CZ, DSW, ENO, EUCARE, ONVZ, VGZ (waaronder Univé) en Zorg en Zekerheid. De rekeningen worden rechtstreeks bij deze verzekeraars ingediend.

Gecontracteerde zorg wordt volledig betaald door de zorgverzekering, ongeacht het type polis. Je krijgt vanuit de zorgverzekeraar wel een factuur voor het wettelijke verplichte eigen risico, dit is voor 2021 vastgesteld op 385 euro. Het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien je daartoe besloten hebt met de verzekeraar.

 

Ongecontracteerde zorg

De praktijk heeft in 2021 geen contract voor Basis GGZ en Specialistische GGZ afgesloten met verzekeraar Menzis. Indien u verzekerd bent bij Menzis krijgt u zelf de volledige nota, die u na betaling zelf door kan sturen naar uw verzekeraar.

Bij een naturapolis betaal je zelf een deel van de rekening. Welk percentage je zelf moet betalen verschilt per polis.

Bij een restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar volledige vergoeding conform het wettelijke tarief.

 

Verandering bekostiging zorg vanaf 2022

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s.

Wat gaat er veranderen?

  1. Eigen risico wordt niet meer per DBC-jaar verrekend, maar per kalenderjaar.
  2. Facturatie geschiedt tijdens het behandeltraject en niet meer alleen na afsluiting van de behandeling.
  3. Wijziging in registratie productiviteit
  4. Indirecte tijd zit verwerkt in het tarief.

Omzetplafond

De meeste verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet meer opgestart kan worden. Wij informeren u hierover via onze website.

 

Algemene Betalingsvoorwaarden

Onze Algemene Betalingsvoorwaarden kunt u hier downloaden : Betalingsvoorwaarden

Scroll To Top