Skip to content

Voor Kinderen, Jongeren en Volwassenen

Wachttijd:

 

Voor de locatie Schagen is het alleen mogelijk om aan te melden voor jeugd. De wachttijd is circa 14 weken. In verband met een zeer lange wachttijd is het momenteel niet mogelijk om aanmeldingen te doen voor de locatie Den Helder. Zodra deze wachtlijst weer open gaat zal dit vermeld worden op de website. 

Wat bieden wij

 

In een mensenleven kunnen zich vroeg of laat problemen voordoen die iemand boven het hoofd groeien. Of het nu gaat om (psychische) problemen, zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek, rouw, relatieproblemen of spanningen in een samengesteld gezin. In veel situaties is therapie zinvol.

De psychologen van de Psychologenpraktijk Noordkop richten zich op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan problemen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Bij kinderen kunt u denken aan sociale en emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, verwerking van traumatische gebeurtenissen, hechtingsproblemen, gedragsproblemen, problemen in de informatieverwerking, enzovoorts.

Bij jongeren zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om identiteitsproblemen, gedragsproblemen, de persoonlijkheidsontwikkeling, levensfaseproblematiek, sociale problemen, angsten en stemmingsproblematiek.

Bij volwassenen zijn angst- en stemmingsklachten, burn-out, traumaklachten, persoonlijkheidsproblemen en rouw veelgenoemde aanmeldingsklachten.

Wij vinden het van belang om bij de behandeling van het kind of de jongere met ouders samen te werken. Soms zal de individuele therapie van het kind of de jongere voorop staan en worden de ouders daarbij betrokken. Soms zal juist het coachen van en samenwerken met de ouders de kern van de behandeling vormen. Ook zijn wij geregeld op scholen in Schagen, Den Helder en omgeving te vinden, omdat het leven van een kind of jongere zich voor een groot deel op school afspeelt. Samenwerking met scholen (en anderen in het systeem) stellen wij daarom erg op prijs.

 

Wij bieden een breed aanbod van behandelingen: cognitieve gedragstherapie, (kinder- en jeugd) psychotherapie, EMDR, korte integratie psychotherapie en schematherapie. Voor medicamenteuze behandeling werken wij samen met psychiaters. Daarnaast werken wij nauw samen met Triversum, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en met Parlan, een grote organisatie voor Jeugdhulpverlening.

Wij kunnen u ook van dienst zijn op het gebied van diagnostiek van kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Als het om kinderen en jongeren gaat betrekken wij meestal ook de leerkrachten van scholen hierbij.
Lees hier verder voor meer informatie.

Tarieven

De jeugd-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, de praktijk heeft een contract met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Vanuit andere gemeenten wordt de zorg niet vergoed voor kinderen en jongeren. 

Vanaf 18 jaar valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ en met meer complexe problematiek onder de Specialistische GGZ. Noodzakelijke behandelingen in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. 

Aanmelden

Voor een aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. Voor jeugdigen (t/m 17 jaar) geldt dat het ook mogelijk is om via het wijkteam van de gemeente aangemeld te worden. 

Een afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het minimaal 24 uur van te voren; bij niet tijdige afzegging wordt 25 euro in rekening gebracht. Zie onze algemene betalingsvoorwaarden.

Annuleren van een afspraak kan via het algemene e-mailadres van de praktijk: info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

Contact

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op 06-83603241 (locatie Schagen) of op 06-35317889 (locatie Den Helder).

 

Telefonisch spreekuur:

 

  • Dinsdag       08:45 - 09:00      Roy de Vos                06-83603241

 

  • Vrijdag         09:15 - 09:30      Marike Wisman         06-35317889

 

Omdat onze behandelaren veelal in gesprek zijn met cliënten kunnen wij buiten het telefonisch spreekuur onze telefoon niet altijd beantwoorden. Indien u een bericht achterlaat op het antwoordapparaat bellen wij zo spoedig mogelijk terug. Ook via de mail zijn wij goed bereikbaar: info@psychologenpraktijknoordkop.nl

Vestiging Schagen - kvk: 50305255 0001

Grotewallerweg 3-03, 1742 NM, Schagen

Vestiging Den Helder - kvk: 50305255 0001

Weststraat 57, 1781 BW, Den Helder

tel: 06-35317889

Scroll To Top