Skip to content

Voor Kinderen, Jongeren en Volwassenen

Nieuwsbericht Coronavirus:

Bij Psychologenpraktijk Noordkop hechten wij veel waarde aan het continueren van de zorg die we aan onze cliënten leveren, maar we zijn ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus.

Het is mogelijk om afspraken in de praktijk plaats te laten vinden, een deel van de afspraken zal voorlopig echter ook nog via beeldbellen plaatsvinden. U kunt uw voorkeur met de behandelaar bespreken. Binnen de praktijk is het mogelijk om via de beveiligde omgeving van Therapieland of CMG (Reflectum/Qualiview) te beeldbellen. 

Uiteraard wordt er binnen de praktijk gehandeld volgens de richtlijnen van het RIVM.
Op locatie Den Helder geldt dat het vanaf 09-10-2020 verplicht is een mondkapje te dragen in de wachtkamer.
Op locatie Schagen is de wachtkamer niet in gebruik en wordt verzocht aan te komen op het geplande tijdstip en buiten te wachten tot de behandelaar de deur open doet.

Nieuwe cliënten kunnen zich gewoon bij ons blijven aanmelden. 

Bij vragen kan te allen tijde een mail gestuurd worden naar info@psychologenpraktijknoordkop.nl. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wachttijd:

Locatie Schagen:
De wachttijd voor kinderen/jongeren is momenteel ca. 10-12 weken. De wachttijd voor volwassenen is momenteel ca. 16 weken.

Locatie Den Helder:
Het is momenteel niet mogelijk om kinderen/jongen en volwassenen aan te melden in verband met een te lange wachttijd.

Wat bieden wij

 

In een mensenleven kunnen zich vroeg of laat problemen voordoen die iemand boven het hoofd groeien. Of het nu gaat om (psychische) problemen, zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek, rouw, relatieproblemen of spanningen in een samengesteld gezin. In veel situaties is therapie zinvol.

De psychologen van de Psychologenpraktijk Noordkop richten zich op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan problemen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Bij kinderen kunt u denken aan sociale en emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, verwerking van traumatische gebeurtenissen, hechtingsproblemen, gedragsproblemen, problemen in de informatieverwerking, enzovoorts.

Bij jongeren zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om identiteitsproblemen, gedragsproblemen, de persoonlijkheidsontwikkeling, levensfaseproblematiek, sociale problemen, angsten en stemmingsproblematiek.

Bij volwassenen zijn angst- en stemmingsklachten, burn-out, traumaklachten, persoonlijkheidsproblemen en rouw veelgenoemde aanmeldingsklachten.

Wij vinden het van belang om bij de behandeling van het kind of de jongere met ouders samen te werken. Soms zal de individuele therapie van het kind of de jongere voorop staan en worden de ouders daarbij betrokken. Soms zal juist het coachen van en samenwerken met de ouders de kern van de behandeling vormen. Ook zijn wij geregeld op scholen in Schagen, Den Helder en omgeving te vinden, omdat het leven van een kind of jongere zich voor een groot deel op school afspeelt. Samenwerking met scholen (en anderen in het systeem) stellen wij daarom erg op prijs.

 

Wij bieden een breed aanbod van behandelingen: cognitieve gedragstherapie, (kinder- en jeugd) psychotherapie, EMDR, korte integratie psychotherapie en schematherapie. Voor medicamenteuze behandeling werken wij samen met psychiaters. Daarnaast werken wij nauw samen met Triversum, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en met Parlan, een grote organisatie voor Jeugdhulpverlening.

Wij kunnen u ook van dienst zijn op het gebied van diagnostiek van kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Als het om kinderen en jongeren gaat betrekken wij meestal ook de leerkrachten van scholen hierbij.
Lees hier verder voor meer informatie.

Tarieven

Vanaf 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en maakt dit geen deel meer uit van uw zorgverzekering. De praktijk heeft een contract met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Van andere gemeenten wordt de zorg niet vergoed bij kinderen en jongeren. Ons uurtarief voor niet gecontracteerde zorg ligt afhankelijk van de professie tussen de € 90,00 en € 110,00. U heeft dan geen verwijsbrief nodig.

Vanaf 18 jaar valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ.
De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van de meeste basispakketten van de zorgverzekeringen maar niet altijd! Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Voor een aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts of de GGD-arts nodig en een beschikking van het wijkteam (bij jeugd tot 18 jaar).

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op 0224-292608 (locatie Schagen) of op 0223-623285 (locatie Den Helder). U kunt ons persoonlijk spreken tijdens de telefonische spreekuren. Indien u een bericht achterlaat op het antwoordapparaat bellen wij zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook contact opnemen via ons algemene email adres info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

Lees hier verder:

Een afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het minimaal 24 uur van te voren; bij niet tijdige afzegging wordt 25 euro in rekening gebracht. Zie onze algemene betalingsvoorwaarden.

Telefoon: 0224-292608 of via het algemene emailadres van de praktijk: info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

 

 

Telefonisch Spreekuur

  

maandag 10:00 - 10:30 Marieke Boon 0223-623285
donderdag 08:45 - 09:00 Wies Keulen 0224-292608
vrijdag 10:00 - 10:30

Marieke Boon /

Marike Wisman

0223-623285

Vestiging Schagen - kvk: 50305255 0001

Oostersingel 30, 1741 MR, Schagen

tel: 0224-292608

Vestiging Den Helder - kvk: 50305255 0001

Weststraat 57, (t.o. ingang Willemsoord), 1781 BW, Den Helder

tel: 0223-623285

Scroll To Top