Skip to content

Voor Kinderen, Jongeren en Volwassenen

Nieuwsbericht Coronavirus:

Bij Psychologenpraktijk Noordkop hechten wij veel waarde aan het continueren van de zorg die we aan onze cliënten leveren, maar we zijn ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus.

Het is mogelijk om afspraken in de praktijk plaats te laten vinden, het is echter ook mogelijk om de afspraken via beeldbellen te laten plaatsvinden. U kunt uw voorkeur met de behandelaar bespreken. Binnen de praktijk is het mogelijk om via de beveiligde omgeving van Therapieland te beeldbellen. 

Uiteraard wordt er binnen de praktijk gehandeld volgens de richtlijnen van het RIVM.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wachttijd:

 

Vanwege een te lange wachttijd is het momenteel helaas niet mogelijk om nieuwe aanmeldingen te doen voor locatie Den Helder. Bij locatie Schagen is de wachttijd voor kinderen/jongeren momenteel ca. 14 weken. Het is bij locatie Schagen momenteel niet mogelijk om aanmeldingen te doen voor volwassenen. 

Wat bieden wij

 

In een mensenleven kunnen zich vroeg of laat problemen voordoen die iemand boven het hoofd groeien. Of het nu gaat om (psychische) problemen, zorgen om een familielid met psychiatrische problematiek, rouw, relatieproblemen of spanningen in een samengesteld gezin. In veel situaties is therapie zinvol.

De psychologen van de Psychologenpraktijk Noordkop richten zich op hulp en ondersteuning bij een breed scala aan problemen bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Bij kinderen kunt u denken aan sociale en emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen, verwerking van traumatische gebeurtenissen, hechtingsproblemen, gedragsproblemen, problemen in de informatieverwerking, enzovoorts.

Bij jongeren zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om identiteitsproblemen, gedragsproblemen, de persoonlijkheidsontwikkeling, levensfaseproblematiek, sociale problemen, angsten en stemmingsproblematiek.

Bij volwassenen zijn angst- en stemmingsklachten, burn-out, traumaklachten, persoonlijkheidsproblemen en rouw veelgenoemde aanmeldingsklachten.

Wij vinden het van belang om bij de behandeling van het kind of de jongere met ouders samen te werken. Soms zal de individuele therapie van het kind of de jongere voorop staan en worden de ouders daarbij betrokken. Soms zal juist het coachen van en samenwerken met de ouders de kern van de behandeling vormen. Ook zijn wij geregeld op scholen in Schagen, Den Helder en omgeving te vinden, omdat het leven van een kind of jongere zich voor een groot deel op school afspeelt. Samenwerking met scholen (en anderen in het systeem) stellen wij daarom erg op prijs.

 

Wij bieden een breed aanbod van behandelingen: cognitieve gedragstherapie, (kinder- en jeugd) psychotherapie, EMDR, korte integratie psychotherapie en schematherapie. Voor medicamenteuze behandeling werken wij samen met psychiaters. Daarnaast werken wij nauw samen met Triversum, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en met Parlan, een grote organisatie voor Jeugdhulpverlening.

Wij kunnen u ook van dienst zijn op het gebied van diagnostiek van kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Als het om kinderen en jongeren gaat betrekken wij meestal ook de leerkrachten van scholen hierbij.
Lees hier verder voor meer informatie.

Tarieven

De jeugd-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, de praktijk heeft een contract met de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen. Vanuit andere gemeenten wordt de zorg niet vergoed voor kinderen en jongeren. 

Vanaf 18 jaar valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ en met meer complexe problematiek onder de Specialistische GGZ. Noodzakelijke behandelingen in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ maken deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. 

Aanmelden

Voor een aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. Voor jeugdigen (t/m 17 jaar) geldt dat het ook mogelijk is om via het wijkteam van de gemeente aangemeld te worden. 

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op 06-83603241 (locatie Schagen) of op 0223-623285 (locatie Den Helder). U kunt ons persoonlijk spreken tijdens de telefonische spreekuren. Indien u een bericht achterlaat op het antwoordapparaat bellen wij zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook contact opnemen via ons algemene email adres info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

Lees hier verder:

Een afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het minimaal 24 uur van te voren; bij niet tijdige afzegging wordt 25 euro in rekening gebracht. Zie onze algemene betalingsvoorwaarden.

Annuleren van een afspraak kan via het algemene e-mailadres van de praktijk: info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

Telefonisch Spreekuur

dinsdag 08:45 - 09:00 Roy de Vos 06-83603241
vrijdag 10:00 - 10:30 Marike Wisman 0223-623285

 

Vestiging Schagen - kvk: 50305255 0001

Grotewallerweg 3-03, 1742 NM, Schagen

Vestiging Den Helder - kvk: 50305255 0001

Weststraat 57, 1781 BW, Den Helder

tel: 0223-623285

 

Scroll To Top