Skip to content

Psychologenpraktijk Noordkop, voor kinderen, jongeren en volwassenen

Psychologenpraktijk Noordkop heeft twee vestigingen:

Vestiging Schagen: Grotewallerweg 3-03, 1742 NM te Schagen, 06-83603241, KvK: 50305255 0000
Vestiging Den Helder: Weststraat 57, 1781 BW te Den Helder, 0223-623285, KvK: 50305255 0001

Werkwijze

Wij zijn een psychologenpraktijk die zich richt op psychologische of psychiatrische problematiek van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en hun ouders met problemen in de thuissituatie en/of de schoolsituatie.

De GZ-psychologen werken binnen de basis GGZ, de klinisch psychologen werken daarnaast binnen de specialistische GGZ.

In het eerste gesprek proberen wij uw vragen duidelijk te krijgen en deze af te zetten tegen onze mogelijkheden. Een dergelijk gesprek duurt ongeveer een uur, de verslaglegging een 2de uur.

Elke behandelsessie duurt in principe 3 kwartier, tenzij anders is afgesproken (bijv. bij gezinsgesprekken).

Een gemiddelde behandeling binnen de basis GGZ duurt tussen de 8 en 10 consulten. In sommige gevallen kan de behandeling eerder beëindigd worden, in andere gevallen duurt het langer.

Visie

De medewerkers van de Psychologenpraktijk Noordkop zijn specialisten en werken professioneel conform de laatste wetenschappelijke inzichten; evidence based en volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. Zij houden hun kennis voortdurend op peil door bij- en nascholing. Waar nodig wordt de deskundigheid van derden ingeroepen.

De door de medewerkers geboden hulpverlening kenmerkt zich door vraaggerichtheid; sluit aan bij datgene waar de cliënt hulp voor zoekt. Dat wil niet zeggen dat er geen andere visies en/of mogelijkheden aangedragen worden, maar het is de cliënt die een optie kiest.

Wij streven naar stepped care; we starten met een zo ‘licht’ mogelijke variant van hulpverlening om pas tot een andere vorm over te gaan als deze eerste onvoldoende ¬verlichting van de klachten biedt.

Derhalve is de werkwijze doorzichtig, duidelijk en gebaseerd op een wederzijdse respectvolle hulpverleningsrelatie.

Vertrouwensrelatie

Onze psychologen hebben, net als een arts of advocaat, zich te houden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat u ervan verzekerd kunt zijn dat al uw gesprekken, informatie en gegevens binnenskamers blijft. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook naar familieleden, ouders en/of verzorgers.

Geen crisis interventies

Gezien het feit dat wij een kleine praktijk hebben, zonder crisisdienst en/of 24-uurs bereikbaarheid, kunnen wij contacten met een crisisachtige achtergrond niet behandelen. Dit geldt zowel voor eventuele aanmeldingen als voor al in behandeling zijnde clienten. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld suïcidaliteit, ernstige eetproblematiek, psychoses en ernstige agressie- dan wel systeemproblematiek.

Voor problemen waarbij dergelijke problemen op de voorgrond staan, wordt verwezen naar Triversum Den Helder: 0223- 672280 (bureaudienst) en voor (jong)volwassenen naar de GGZ-NHN (0224-211311). In het weekend of na kantoortijd kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in de regio (0224-224044).

Voor problemen waarbij de ouder-kindrelatie op de voorgrond staat, is contact met de crisisdienst van de Jeugd- en Gezinsbeschermers (088-7778000) de aangewezen weg. Dit nummer kan ook na kantoortijd of in het weekend worden gebeld.

Scroll To Top