Skip to content

Wat bieden wij

Wij bieden een breed aanbod van behandelingen: cognitieve gedragstherapie, (kinder- en jeugd)psychotherapie, EMDR, korte integratieve psychotherapie, schematherapie en ouder-baby/kind-psychotherapie. Voor medicamenteuze behandeling werken wij samen met een tweetal psychiaters die vaak snel kunnen reageren bij een doorverwijzing vanuit onze praktijk.

Daarnaast werken wij nauw samen met Triversum, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en met Parlan, een grote organisatie voor Jeugdhulpverlening.
Wij kunnen u ook van dienst zijn op het gebied van diagnostiek van kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Als het om kinderen en jongeren gaat betrekken wij meestal ook de leerkrachten van scholen hierbij.

Psychologisch onderzoek

Er zijn diverse mogelijkheden van de praktijk op het vlak van diagnostisch onderzoek:

- intelligentie-onderzoek

- onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling

- onderzoek naar gedragsproblemen

- onderzoek naar psychische problemen, bijv. angst, dwang of depressie

- afnemen van uitgebreide ontwikkelingsanamneses

- onderzoek naar autismespectrumstoornissen en ADHD

- persoonlijkheidsonderzoek

Behandelingen

Ons behandelings- en begeleidingsaanbod bestaat o.a. uit:

-  traumaverwerking (waaronder emdr: www.emdrkindenjeugd.nl)

- (faal)angstreductie 

- behandeling gericht op somberheidsklachten

- rouwverwerking

- behandelen van echtscheidingsproblematiek

- zelfcontroleverbetering (agressieregulatietraining)

- behandeling van werkhoudingsproblematiek, executieve functies, behandeling van sociale uitsluiting (pesten)

- opvoedondersteuning

- behandeling van somberheid of depressiviteit

- assertiviteitsproblemen en problemen rondom het zelfbeeld

- gedragsproblemen

- omgang met ziekte, handicap

- faseproblematiek (bijv. pubergedrag)

- sociale problemen

 

Voor iedere klacht wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Elke behandeling van kinderen gaat samen met één of meerdere oudergesprekken, waartoe in de meeste gevallen ook de ouders worden ingeschreven. Bij jongeren is dit afhankelijk van hun leeftijd.

 

Behandelmethoden waarmee gewerkt worden zijn:

- gedragstherapie

- oplossingsgerichte therapie

- cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen (www.vgct.nl)

- kortdurende psychodynamische psychotherapie

- ouderbegeleiding

- psychoeducatie

- schematherapie

- EMDR

Deskundigheidsbevordering en supervisie

De medewerkers van de psychologenpraktijk Noordkop kunnen op verzoek deskundigheidsbevorderingen verzorgen. Hierbij kan gedacht worden aan het onderwijs, jeugdhulpverlening, kinder- en jeugdpsychiatrie, kinderopvang etc. Onderwerpen liggen op het gebied van de ontwikkeling van kinderen en jongeren, psychopathologie, behandelmethodieken etc.
Tevens kan supervisie gegeven worden aan basispsychologen, gz-psychologen in opleiding en cognitief gedragstherapeuten in opleiding.

Voor meer informatie kan contact worden gezocht middels het emailadres: info@psychologenpraktijknoordkop.nl

Kwaliteitscriteria

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP. Een belangrijke doelstelling van de LVVP is de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening van vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. U kunt hier onze kwaliteitscriteria downloaden:

Kwaliteitscriteria

Scroll To Top