Skip to content

Wat bieden wij

Wij bieden een breed aanbod van specialistisch psychologisch onderzoek (diagnostiek) en psychologische behandelingen.

Voor iedere hulpvraag/klacht wordt in overleg besloten welke behandelmethode het meest geschikt is, hoeveel gesprekken nodig zullen zijn en hoe de behandeling vormgegeven zal worden. De hulpvraag van de cliënt staat bij ons centraal. In samenspraak met de behandelend psycholoog wordt een behandelplan met behandeldoelen opgesteld.

 

De behandeling van kinderen en jongeren tot 16 jaar gaat altijd samen met één of meerdere oudergesprekken. Wij vinden het tevens van belang om samen te werken met het netwerk (o.a. school) van kinderen/jongeren.

Indien jongeren 16 jaar of ouder zijn, zal de behandelaar in overleg met de jongere bepalen of ouders(s) betrokken worden bij de behandeling.

 

Voor medicamenteuze behandeling werken wij samen met een tweetal psychiaters die vaak snel kunnen reageren bij een doorverwijzing vanuit onze praktijk.

Voor kinderen en jongeren werken wij nauw samen met GGZ NHN divisie Triversum (Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) en met Parlan, een grote organisatie voor Jeugdhulpverlening.

Psychologisch onderzoek

Psychologenpraktijk Noordkop verricht verschillende vormen van psychologisch onderzoek (diagnostiek), o.a.:  

- Intelligentieonderzoek

- Persoonlijkheidsonderzoek

- Onderzoek naar aandachtsproblemen/hyperactiviteit (oa ADHD)

- Onderzoek naar sociale moeilijkheden (oa ASS)

- Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling

- Onderzoek naar gedragsproblemen

- Onderzoek naar psychische problemen, bijv. angst, dwang of depressie

- Afnemen van uitgebreide ontwikkelingsanamnese

Klachten

Veelvoorkomende klachten waar wij een passende behandeling voor kunnen bieden, zijn bijvoorbeeld:

- Trauma

- (Faal)angst, sociale angst, specificieke fobieën

- Dwang

- Somberheid en depressie

- Negatief zelfbeeld

- (Gestagneerde) rouw

- Zelfcontroleproblemen/agressieregulatiemoeilijkheden

- Assertiviteitsproblemen

- Sociale moeilijkheden (oa autisme)

- Aandacht- en concentratiemoeilijkheden

- Gedragsproblemen en hyperactiviteit

- Systeemproblematiek 

- (Beginnende) persoonlijkheidsproblematiek 

Behandelmethoden

Behandelmethoden waarmee gewerkt wordt zijn o.a.:

- EMDR (www.emdr.nl)

- (Cognitieve) gedragstherapie (www.vgct.nl)

- Oplossingsgerichte therapie

- Schematherapie (www.schematherapie.nl)

- Kortdurende psychodynamische psychotherapie

- Ouderbegeleiding

- Psycho-educatie

Kwaliteitscriteria

Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, de LVVP. Een belangrijke doelstelling van de LVVP is de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening van vrijgevestigde gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. U kunt hier onze kwaliteitscriteria downloaden: Kwaliteitscriteria

Scroll To Top