Skip to content

Aanmelden

Voor een aanmelding van kinderen/jongeren is een verwijsbrief van een arts of een verwijzing van de gemeente (sociaal wijkteam) nodig. Voor de aanmelding van volwassenen volstaat een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist.

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op 0224-292608 tijdens de telefonische spreekuren, of via een bericht op het antwoordapparaat waarna wij u terugbellen. U kunt ook contact opnemen via het algemene email adres van de praktijk info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing, het zorgpasje en het indentiteitsbewijs aan de betreffende psycholoog te kunnen tonen. In de zorgverzekeringswet (januari 2006) is vastgelegd dat clienten zich moeten kunnen identificeren bij een bezoek aan de zorgverlener. Een legitimatiebewijs is een (bijschrijving in) een geldig paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

- Wij verzoeken u op een eerste gesprek het Clienten Registratie formulier ingevuld mee te nemen. Dit formulier kunt u hier downloaden: Registratieformulier

Scroll To Top