Skip to content

Aanmelden

Om een aanmelding te doen kunt u de praktijk telefonisch bereiken op 06-83603241. Indien u een bericht inspreekt op het antwoordapparaat bellen wij zo spoedig mogelijk terug om aanvullende gegevens te noteren.

U kunt ook contact opnemen via het algemene email adres van de praktijk info@psychologenpraktijknoordkop.nl.

 

Bij de eerste afspraak dient u de verwijsbrief, het zorgpasje en het legitimatiebewijs aan de behandelaar te kunnen tonen. In de zorgverzekeringswet (januari 2006) is vastgelegd dat clienten zich moeten kunnen identificeren bij een bezoek aan de zorgverlener. Een legitimatiebewijs is een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Scroll To Top