Skip to content

NIEUWSNIEUWS

Wachtlijst

12-01-2021. Het is momenteel niet mogelijk om aan te melden in verband met een te lange wachttijd.

 

De behandeling sluit direct aan op het intakefase. Er is dus geen behandelingswachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van waar men verzekerd of woonachtig is.

Het is helaas onmogelijk om de wachttijd exact vast te stellen, omdat vooraf niet bekend is hoe lang behandelingen duren.Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk van dienst te zijn. U wordt door een van onze medewerkers gebeld wanneer u aan de beurt bent. Omdat wij de wachttijd niet te ver willen laten oplopen, hanteren wij de volgende werkwijze. Wanneer er 45 aanmeldingen op de wachtlijst staan, gaat deze tijdelijk dicht. Wanneer er weer zoveel behandelingen zijn gestart dat er minder dan 25 aanmeldingen over zijn, gaat de wachtlijst weer open.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).

Crisisdienst Noord-Holland-Noord

Sinds 1 juli 2018 is er een nieuwe regionale crisisdienst voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio Noord-Holland-Noord. De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn, en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden.
De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord wordt gevormd door een samenwerkingsverband bestaande uit: De Jeugd- & Gezinsbeschermers, Parlan en GGZ Noord-Holland-Noord/Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor LVB- en verslavingsexpertise zijn Lijn 5 en Brijder Jeugd betrokken. Ook het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis werkt samen met de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord.


Eén telefoonnummer, 24/7 bereikbaar

Het telefoonnummer van de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is 088-7778887. Op de website www.crisisdienstjeugdnhn.nl zijn de contactgegevens van de crisisdienst altijd te vinden.

Vergoeding van behandeling 2020

De praktijk heeft contracten met de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen afgesloten voor de behandeling van jeugd (GGZ) voor 2020.

De praktijk heeft voor 2020 een contract afgesloten met verzekeraars Achmea, Caresq, CZ, DSW, a.s.r., VGZ en VRZ (ONVZ, eno, Zorg&Zekerheid) voor zowel basis als specialistische ggz voor volwassenen. De praktijk heeft geen contract afgesloten met Menzis. De meeste verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet meer opgestart kan worden. Wij informeren u hierover via onze website. 

In 2020 kunnen wij vanwege een beperkt omzetplafond helaas geen specialistische (langdurige) behandelingen bieden aan cliënten die verzekerd zijn bij VGZ. Indien u hier bezwaar tegen wilt maken kunt u contact opnemen met de wachtlijstbemiddeling van VGZ: tel 088-1311611 of https://www.vgz.nl/zorg-regelen/wachtlijstbemiddeling

Nieuwsbericht Coronavirus

Bij Psychologenpraktijk Noordkop hechten wij veel waarde aan het continueren van de zorg die we aan onze cliënten leveren, maar we zijn ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van de verspreiding van het Coronavirus.

Vanaf heden wordt in fases het aantal afspraken dat in de praktijk (of wandelend) plaatsvindt opgeschaald. Een deel van de afspraken zal voorlopig nog via beeldbellen plaatsvinden, dit geldt ook voor geplande intakegesprekken. U kunt uw voorkeur met de behandelaar bespreken. Binnen de praktijk is het mogelijk om via de beveiligde omgeving van Therapieland of CMG (Reflectum/Qualiview) te beeldbellen. 

Uiteraard wordt er binnen de praktijk gehandeld volgens de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor zijn de toiletten tijdelijk helaas niet te gebruiken. 

Bij vragen kan te allen tijde een mail gestuurd worden naar info@psychologenpraktijknoordkop.nl. 

Scroll To Top