NIEUWSNIEUWS

Wachttijden

25-03-2019. De wachtlijst bij locatie Den Helder is op dit moment gesloten, het is niet mogelijk om aanmeldingen te doen in verband met een te lange wachttijd (dit geldt voor kinderen, jongeren en volwassenen). Bij locatie Schagen is de wachttijd voor kinderen/jongeren ca. 14-16 weken. Het is momenteel helaas niet mogelijk om volwassenen aan te melden, zodra de wachtlijst weer open gaat zullen we dit vermelden op de website.

Aannamestop voor volwassenen die verzekerd zijn bij VGZ/Univé

NB: Het is in 2019 helaas niet mogelijk om volwassenen aan te melden die verzekerd zijn bij VGZ/Univé in verband met een beperkt zorgkostenplafond. VGZ verhoogt enkel het zorgkostenplafond van zorgaanbieders in zogenoemde hotspot regio's. Hotspot regio's zijn op basis van de wachttijdeninformatie van Vektis GGZ aangemerkt als aandachtsgebieden. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen met VGZ wachtlijstbemiddeling: https://www.vgz.nl/zorg-regelen/wachtlijstbemiddeling, of telefonisch via 088 - 131 16 11.

Crisisdienst Noord-Holland-Noord

Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuwe regionale crisisdienst voor kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio Noord-Holland-Noord. De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn, en waarbij direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden.
De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord wordt gevormd door een samenwerkingsverband bestaande uit: De Jeugd- & Gezinsbeschermers, Parlan en GGZ Noord-Holland-Noord/Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor LVB- en verslavingsexpertise zijn Lijn 5 en Brijder Jeugd betrokken. Ook het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis werkt samen met de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord.


Eén telefoonnummer, 24/7 bereikbaar

Het telefoonnummer van de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is 088-7778887. Op de website www.crisisdienstjeugdnhn.nl zijn de contactgegevens van de crisisdienst altijd te vinden.

Vergoeding van behandeling 2019

De praktijk heeft contracten met de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen afgesloten voor de behandeling van jeugd (GGZ) voor 2019.
De praktijk heeft voor 2019 met de verzekeraars Achmea, Caresq, CZ, DSW, VGZ en VRZ een contract afgesloten voor zowel basis als specialistische ggz voor volwassenen. Wel hanteren de meeste verzekeraars een omzetplafond, waardoor de zorg in de loop van het kalenderjaar mogelijk niet opgestart kan worden. Wij informeren u hierover via onze website. Voor 2019 heeft de praktijk geen contract afgesloten met Menzis vanwege de contractvoorwaarden die zij hanteren.

Wachtlijst

De wachttijd voor kinderen/jongeren is bij locatie Schagen momenteel ongeveer 14-16 weken. Het is momenteel helaas niet mogelijk om volwassenen aan te melden, zodra de wachtlijst weer open gaat zullen we dit vermelden op de website.

De wachtlijst voor locatie Den Helder is momenteel gesloten in verband met een te lange wachttijd, zodra de wachtlijst weer open gaat zal dit vermeld worden op de website. 

 

Locatie Den Helder: Aanmelden Vrij Toegankelijke Zorg (VTZ - zelfbetalers), eerste gesprek binnen 4 weken; max 3 gesprekken.

De behandeling sluit direct aan op het intakefase. Er is dus geen behandelingswachttijd. De wachttijd is niet afhankelijk van waar men is verzekerd of waar men woonachtig is.

Het is helaas onmogelijk om de wachttijd exact vast te stellen, omdat vooraf niet bekend is hoe lang behandelingen duren.Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk van dienst te zijn. U wordt door een van onze medewerkers gebeld wanneer u aan de beurt bent. Omdat wij de wachttijd niet te ver willen laten oplopen, hanteren wij de volgende werkwijze. Wanneer er 45 aanmeldingen op de wachtlijst staan, gaat deze tijdelijk dicht. Wanneer er weer zoveel behandelingen zijn gestart dat er minder dan 25 aanmeldingen over zijn, gaat de wachtlijst weer open.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de treeknormen).